Yayınlar

Avşar Hukuk E-Bülten Sayı 1

Avşar Hukuk E-Bülten Sayı 1 Yayınlandı.daha fazla oku

Savunma Hakkı

SAVUNMA HAKKI Hak arama özgürlüğünün somutlaşmış hali olan savunma hakkı Anayasa ve yasalarda temel hak olması itibari ile ifadesini bulmuştur.... daha fazla oku

Karşılıksız Çek Suçundan Mahkûm Olanların Cezasının İnfazına İlişkin Kanun Değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle “Karşılıksız Çek Suçundan Dolayı Mahkûm Olanların Cezalarının İnfazına Dair Hükümler”, 26 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan, “Bazı Kanunlarda... daha fazla oku

KORONAVİRÜS (COVİD-19)’ÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

KORONAVİRÜS (COVİD-19)’ÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına... daha fazla oku

Anayasa Mahkemesi’nin 30919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 15.09.2019 Tarihli ve 2019/42-73 Sayılı Kararına İlişkin Değerlendirmeler

Anayasa Mahkemesi’nin kamu idareleri ile alt işverenlik ilişkisi kuran alt işverenlerle yapılan iş sözleşmelerinde kıdem ödemelerine dair getirilen ayrıma... daha fazla oku

Av. Ahmet AVŞAR – Yargıtay Kararları Işığında Kasten Öldürme Suçunda Meşru Müdafaa Müessesesi ve Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA MEŞRU MÜDAFAA MÜESSESESİ VE MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI  I. TARİHSEL SÜREÇTE MEŞRU MÜDAFAA MÜESSESESİ Meşru... daha fazla oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UYUM SÜRECİ Avrupa Konseyi, 1970’li yıllardan itibaren kişisel verilerin korunması alanında çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde... daha fazla oku

Av. Ahmet AVŞAR – Malpraktis Meselesi ve Hatalı Tıbbi Müdahalenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

 Malpraktis, Latince “male” ve “prakxis” kelimelerinden türemiş olup, “kötü, hatalı uygulama” anlamındadır. Uygulamada, hekim veya sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen... daha fazla oku