İnsan Hakları Hukuku

İnsan Hakları Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, müvekkillerinin yasal haklarını ulusal ve uluslararası hukuk mercileri ve yüksek mahkemelerde kullanmalarını sağlamaktadır. Müvekkillerinin haklarının kamu makamları ve bireyler tarafından ihlal edildiği durumlarda sadece idari otoriteler ve yargı makamları nezdinde değil bunlar açısından Anayasa, kanunlar ve uluslararası sözleşmelerce denetim yetkisi olduğu kabul edilen denetim makamlarına da gerekli bütün hukuki başvuruların yapılması ile müvekkilin lehine olabilecek bütün hukuki imkân ve yolların kullanılması, buna binaen netice alınması sağlanmaktadır.

Avşar Hukuk Bürosu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde müvekkillerini temsilen bütün başvuruları yapmakta ve müvekkillerin hukuki haklarının, bunlara ilişkin olası ihlallerin tespitinin sağlanması ve buna binaen ulusal yargıda bu ihlallerin müvekkilin aleyhine doğurduğu olumsuz sonuçlarının giderilmesinin sağlanması adına gerekli başvurularda bulunmaktadır.

- İletişim


Ataköy 7-8-9-10. Kısım E-5 Yan Yol, Route İstanbul, A Blok, No: 6 D:57 34156
Bakırköy / İstanbul

Telefon: +90 (212) 571 58 03 pbx

Faks : +90 (212) 571 58 04

E-mail : info@avsarhukuk.com