Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, başta şirketlere rekabet hukuku danışmanlığı yaparak, şirketlerin rekabet ihlalini önleyici hukuki tedbirler almakta, rekabet ihlali nedeniyle yapılan soruşturmaları şirket adına takip ederek, bu alanda etkin bir hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda; Rekabet Kurumu nezdinde takibi lazım gelen birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak, hakim durumun kötüye kullanılması hakkında şikayette bulunmak, şikayetler çerçevesinde sözlü ve yazılı savunmalarda bulunmak gibi işlemler başta olmak üzere, mahkemeler huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil eden Avukatlarımız, birçok ulusal ve çokuluslu şirkete taklit ticari marka, taklit ticaret unvanı ve benzeri haklardan kaynaklanan haksız rekabet eylemleri hakkında da danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

- İletişim


Ataköy 7-8-9-10. Kısım E-5 Yan Yol, Route İstanbul, A Blok, No: 6 D:57 34156
Bakırköy / İstanbul

Telefon: +90 (212) 571 58 03 pbx

Faks : +90 (212) 571 58 04

E-mail : info@avsarhukuk.com