Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, bu alanda hak ve alacakların takibi, kiralama, şirket finansmanı, uluslararası ticaret finansmanı, ipotek ve teminatlı işlemler, kredi sözleşmeleri, leasing ve factoring işlemleri ve bunlardan kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca kredi kullananlara, mali müşavirlere, yatırım bankaları ve benzeri finans kurumlarına ihtiyaç duydukları ve hukuki boyutu haiz olan finansal meselelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Avşar Hukuk Bürosu; ihracat kredileri, sendikasyon kredileri ve tüketici kredileri başta olmak olmak üzere, her türlü nakdi ve gayrı nakdi krediler ile ilgili olarak; kredi sözleşmeleri hazırlanması, teminatların düzenlenmesi, ipotek, rehin, ticari işletme rehni sözleşmelerinin hazırlanması, ipoteğin veya rehnin tapuya ya da sicile tescil edilmesi, banka teminat mektubu ya da akreditif metinlerinin hazırlanması, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi ve kredi alacağının tahsili gibi hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.

- İletişim


Ataköy 7-8-9-10. Kısım E-5 Yan Yol, Route İstanbul, A Blok, No: 6 D:57 34156
Bakırköy / İstanbul

Telefon: +90 (212) 571 58 03 pbx

Faks : +90 (212) 571 58 04

E-mail : info@avsarhukuk.com