Melisa Ruhat BARAN

Melisa Ruhat BARAN

Stajyer Avukat

EĞİTİM BİLGİLERİ :

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk
  • İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF-İşletme(İngilizce)

DİLLER :

İngilizce