Author - avsar

İtirazın İptali Davası

A. Giriş Para borcunun ödememesi halinde alacaklının önünde iki olanak vardır: Öncelikle bir alacak davası açıp elde ettiği mahkeme kararını “ilâmların icrası” hükümlerine göre (m. 24 vd) icraya koymak [...]


Posted By

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Türkiye

A. GİRİŞ Temel Haklar Şartı, temel hakları daha anlaşılır bir şekilde formüle etme ve temel haklara daha seçkin bir yer verme imkânı sunmaktadır. Temel Haklar Şartı’nın kabulü, Avrupa Birliği’nin [...]


Posted By

Avrupa Birliği’nde Azınlık Statüsü

A. Giriş Azınlık kelimesinin tanımına ulaşmak istediğimizde, doktrinde azınlık kelimesi için geniş ve dar anlamda bir çok betimlemeye yer verildiğini görmekteyiz. Genel kabul görmüş hukuksal bir azınlık tanımına ulaşılamamasının [...]


Posted By
Kasten Öldürme Suçunda İştirak

Kasten Öldürme Suçunda İştirak

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA İŞTİRAK I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU Kasten öldürme suçunun, cezai yaptırıma tabi olması açısından, insanlık tarihinin tanımlı en eski suçlarından biridir. Modern ceza kanunlarının bahse konu suçu en [...]


Posted By