Yazar - avsar

Savunma Hakkı

SAVUNMA HAKKI Hak arama özgürlüğünün somutlaşmış hali olan savunma hakkı Anayasa ve yasalarda temel hak olması itibari ile ifadesini bulmuştur. Bu temel hakkın anayasal metinlere geçmesi; 1876 tarihli ‘Kanun-i [...]


Tarafından gönderildi

Karşılıksız Çek Suçundan Mahkûm Olanların Cezasının İnfazına İlişkin Kanun Değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle “Karşılıksız Çek Suçundan Dolayı Mahkûm Olanların Cezalarının İnfazına Dair Hükümler”, 26 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 49. maddesi uyarınca 5941 sayılı [...]


Tarafından gönderildi

KORONAVİRÜS (COVİD-19)’ÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

KORONAVİRÜS (COVİD-19)’ÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) kapsamında İş Hukuku, Usul Hukuku [...]


Tarafından gönderildi

Yargıda Süreleri Durduran Düzenlemeyi İçeren 7226 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 7226                                                                                             Kabul Tarihi: 25/3/2020 MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim [...]


Tarafından gönderildi

Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi, 25/03/2020 tarihli basın notuyla 2017/29474 başvurulu numaralı başvuruya ilişkin, mahkûmiyet kararının tefhiminden sonra istinâf kanun yoluna başvuran; kararın yasaya aykırı olduğunu, gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrıntılı [...]


Tarafından gönderildi

Adli ve İdari Yargıda Sürelerin Durdurulması Hakkında

Adli ve İdari Yargıda Sürelerin Durdurulması Hakkında Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni tip koronavirüsün Türkiye’de pandemi seviyesine [...]


Tarafından gönderildi